Opona superelastyczna do wózka widłowego

Opony pneumatyczne i superelastyczne w wózkach widłowych

Podobnie jak w samochodach opony w wózkach widłowych pełnią bardzo istotną rolę i muszą być dostosowane do warunków, w jakich będą wykonywały pracę. Od wyboru odpowiedniego ich rodzaju zależy nie tylko efektywność, ale także bezpieczeństwo nie tylko operatora wózka, ale osób znajdujących się w jego otoczeniu. Opony do wózków widłowych muszą być starannie dobrane i dostosowane do wielu czynników, z których najważniejszymi są: rodzaj podłoża oraz wielkość i charakter przewożonych ciężarów. 

Wózki widłowe przeznaczone są do pionowego podnoszenia i układania ładunków, przy czym przemieszczanie ich musi odbywać się w sposób precyzyjny i bezpieczny- nawet w ciasnych i niewygodnych przestrzeniach. Opony wózków narażone są na gwałtowne i szybkie manewry, częste zmiany kierunków jazdy, przyśpieszanie i hamowanie. Dlatego bardzo ważna jest ich wytrzymałość i wysoka jakość wykonania przy użyciu najlepszych materiałów. Stosuje się różne ich rodzaje, a najczęściej można spotkać się z oponami pneumatycznymi i superelastycznymi.

Opony pneumatyczne

opona pneumatyczna do wózka widłowego
Pneumatyczna opona do wózka widłowego.

Opony pneumatyczne są idealnym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie trzeba przewozić na nierównym podłożu ładunki łatwo ulegające uszkodzeniom. Cechują się wytrzymałością i wysokim współczynnikiem amortyzacji. Produkuje się je w dwóch wersjach: diagonalnej i radialnej. Pierwsza to konstrukcja wielowarstwowa o bardzo dobrej stabilności i wysokiej odporności na uszkodzenia ścian bocznych. Wersja radialna przystosowana jest do dużych przebiegów i zapewnia wysoki komfort jazdy oraz niskie opory toczenia.

Opony superelastyczne (pełne)

Opona superelastyczna do wózka widłowego
Pełna opona do wózka widłowego.

Opony superelastyczne (zwane inaczej pełnymi) mają gorszą amortyzację, niż opony pneumatyczne. Dedykowane są wszędzie tam, gdzie często zdarzają się przebicia i uszkodzenia ogumienia, co powoduje dłuższe przerwy w pracy. Montuje się je na standardowych felgach, co wymaga jednak użycia specjalistycznej prasy hydraulicznej. Sprawia to pewien problem, ponieważ nie każdy warsztat posiada takie urządzenie, na szczęście istnieją mobilne serwisy z możliwością szybkiego dojazdu do klienta. Użycie opon superelastycznych zwiększa stabilność wózka, co ma szczególne znaczenie przy wysokim składowaniu. W ich konstrukcji zawarta jest specjalna warstwa gumy odpowiedzialna za uginanie, która zbliża komfort jazdy do zapewnianego przez wersję pneumatyczną.

Więcej o oponach wózków widłowych: https://cwwblum.com/opony-do-wozkow-widlowych/